Close

Gioghende e imparende – Ghjuchendi e imparendi

By Istituto Comprensivo Statale "S. Satta - A. Fais" di Perfugas

(Ed.) Mauro Maxia

Presentation by Giovanni Marras

Facebook Twitter LinkedIn E-mail WhatsApp Telegram

Ajò a iscola cun sa limba nostra! Ajò a scola cun sa linga nostra!

Gioghende e imparende – Ghjuchendi e imparendi
ISBN
978-88-7356-340-2
Co-publishing
-
Genre
Other
Subject
Textbooks for primary schools
Series
Aìnas
Publishing year
2019
Publishing place
Cagliari
Media
Paper
Pages
160
Binding
Paperback with flaps and stitched binding
Dimensions
17 x 24 cm
Weight
430 g
N° of volumes
1
Illustrations
Yes
Publication language
Sardinian
Original language
-
Parallel text
-
Appendix
-
School book
Yes
Availability
On sale
Distribution
Yes

15,00 €

Abstract dell´opera
Descrizione dell´opera

S’Istitutu Cumprensivu de Pèrfugas abbratzat sas iscolas de su primu ciclu de Èrula, Laerru, Martis, Pèrfugas, Piaghe e Tzaramonte (infantzia, primarias e sigundarias de I gradu). In custas comunas pro su pius si faeddat in sardu (Laerru, Martis, Piaghe e Tzaramonte) ma finas in gadduresu (Erula). In Pèrfugas si faeddat in sardu in su populadu e in gadduresu in sas fratziones. Pro cussu motivu custu volùmene est istadu ideadu e iscrittu in duas limbas (sardu e gadduresu) a manera de permìttere a sos iscolanos de faeddare e iscrìere in sa limba issoro chentza fàghere peruna differentzia.

L’Istitutu Cumprensivu di Pelfuca irriuni li scoli di lu primmu ciclu di li cumuni d’Erula, Laerru, Malti, Pelfuca, Piuaca e Ciaramonti (infanzia, primari e sigundari di I gradu). In chisti cumuni pa’ lu più si faedda in saldu (Laerru, Malti, Piuaca e Ciaramonti) ma ancora in gadduresu (Erula). Illu cumunu di Pelfuca si faedda in saldu illu paesi e in gadduresu illi frazioni. Pal chissu muttiu chistu vulumu è statu ideatu e scrittu in dui linghi (saldu e gadduresu) a manera di palmittì a li sculani di faiddà e scriì illa so’ linga naturali chentza fa nisciuna diffarenzia.

Related news

Read news articles about this book

"Gioghende e imparende" alla scuola primaria San Giuseppe a...

In occasione della mostra del libro “Qui c’è aria di Cultura”, in programma dal 22 al 24 novembre a Tempio, il curatore...

 22 November 2019 Events