Chiudi

Cungressu in Casteddu 18-19/10/07 subra su sardu giurìdicu

  •  19 ottobre 2007 | News
Facebook Twitter LinkedIn E-mail WhatsApp Telegram
<B>Su sardu comente limba giurìdicu-amministrativa - Problemas e cumparàntzias intres limbas de minoria</B>

Unu cungressu internatzionale in Casteddu subra s&acute;impreu giurìdicu de su sardu. Istudiosos sardos, italianos e europeos s&acute;ant a agatare in sa capitale sarda su 18 e 19 santugaine pro resonare paris de s&acute;usu de sa limba sarda in s&acute;Amministratzione Pùblica.